Գործնական աշխատանք

Դեկտեմբերի 18-23
Ընթերցանության դաս-քննարկում
Պաուլո Կոելո. «Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ»
Գործնական քերականություն

Լրացնել բաց թողնված տառերը՝ կետերի փոխարեն գրելով է կամ ե ։

Դողէրոցք, էջանշան, պատնեշ, գոմեշ, վայրէջք, Էջմիածին, վերելք, առերևույթ, ելևէջ, երակ, առէջ, բազկերակ, էական, ելակ, ամենաէական, ամենաերկար, էլեկտրաէներգիա, ելարան, ստորերկրյա, վերելակ, հնէաբան, առերես, աներևակայելի, մանրէաբան, էակ, Սևանհէկ, Վարդգես, բազմերանգ, մանրէ, ծովեզր, լայնէկրան, պնդերես, որևիցե, Երևանջէկ, հրեշ, տիեզերք, մեջք, եգիպտացորեն, ինչևէ, ողբերգակ, ինչևիցե, ամենաէժան, խուռներամ, երբևէ, աշտե, եկեղեցի, եղերերգ, վերերկրյա, որևէ, գրեթե, չէի, չէիր, չէինք, չէր, էլեկտրաեռակցել, երփներանգ, գետեզր, նրբերշիկ, աներևույթ, ցայգերգ, աներկյուղ, նորեկ, առօրեական, այժմեական, պաշոնեական, անէական, լայնեզր, հովեկ։

Լրացնել բաց թողնված տառերը` կամ ե:

Միջօրե էր, աներևակայելի շոգ: Վարդգեսը, որ երկար տարիներ  չէր եղել հայրենի  գյուղում, նորեկի անհագուրդ հետաքրքրությամբ զբոսնում էր հարազատ վայրերում:  Վերելքներով ու վայրէջքներով ելևէջող  ճանապարհը ծանոթ էր նրան: Ահա երփներանգ դաշտերը, որ արածում են գոմեշների նախիրները, Սևանհէկը որ առատ  էլեկտրաէներգիա է մատակարարում շրջակա գյուղերին լսվում է ծաղիկների առէջներից  նեկտար հավաքող մեղուների բզզոցը: Ճանապարհից աջ` գետեզրին, հնէաբաններ են աշխատում, որոնք մանրէաբանի բծախնդրությամբ զննում են  ինչ-որ պեղված բեկորներ: Առօրեական հոգսերով, կարևոր և անէական հարցերով տարված`  տասը տարի չէր այցելել մանկությանը բնօրրանը և այժմ դողէրոցքով բռնվածի պես տենդագին  դիտում էր շուրջբոլորը: Երբևէ մտածե՞լ էր, թե այսքան աներկբայորեն կապված է հայրենի գյուղին, երբևիցե անդրադարձե՞լ  էր, թե որքան ձգող է ծննդավայրը:  Ինչևիցե, կտրելով բազմերանգ ծաղիկներով պատված բլրակը, հասավ արգավանդ անդաստաններին:

 

 

Լրացնել բաց թողնված տառերը` կետերի փոխարեն գրելով օ կամ ո:
ա) Առ-րյա, թռչ-րս, ող-րկ, ան-րգանական, բար-րություն, բար-րակ, անդ-րրություն, ան-րինակ, ան-րսալի, ան-գուտ, -րբանոց, տափ-ղակ, փ-ղ, հայ-րդի, -վքեր, -դանավ, սալ-ր-ղի, ան-գտակար, դեղնազ-ծ, -րրան, մի-րինակ, ամենա-րակյալ, շտապ-գնություն, ջր-րհնեք, այդ-րինակ, հ-գուտ, հ-գուտ, -վկիանոս, ան-գնական, հ-գս,  բն-րրան, -ր-րոց, փղ-սկր, կրկն-րինակ, խաղաղ –վկիան-սյան, մեղմ-ր-ր, մեղմ-րեն, տրտմ-ր-ր,  -սկեզ-ծ, հ-ծ, հ-ղմակ-ծ, հանր-գուտ, յուր-րինակ, ցածր-րակ, ան-րակ, արագ-տն, առ-րեական, միջ-րե, միջ-րեական, բարձր-րակ, -թյան, կիրակն-րյա,  վաղ-րդյան, -րմիզդուխտ, -րըստ-րե, նախ-րշ-ք, չ-գնել, չ-գևժ-րել, բն-րինակ, չ-գտվել, ող-քել, երկար-րյա, չար-րակ:

բ) Այս-ր, պարզ-րոշ, օրեց-ր, տար-րշել, կես-ր, հանապազ-րյա, աման-ր, հրան-թ, փորձան-թ, ան-թևան, ան-թի, հն-տի, սն-տի, տ-թ, տն-րեն, քնքշ-րեն, քնքշ-ր-ր, նրբ-րեն, փոխ-գնություն, չ-գտագրծել, գանգ-սկր, հնա-ճ, ոսկե-ղ, ընդ-րինակել, -դապարիկ, -վ, հ-դս ցնդել, հ-տնկայս, արփիազ-ծ, հիմն-վին, եղբոր-րդի, -տանավոր, զ-րուգիշեր, գիշերուզ-ր, վատ-րակ, արծաթազ-ծ, լացուկ-ծ, ան-ղնաշար, տար-րինակ, քեռ-րդի, հակա-դային, հակա-րինական, նման-րինակ, նոր-րյա, սառն-րակ, տասն-րյակ, հատ-րյակ, հնգ-րյակ, երկվ-րյակ, հն-րյա, բաց-թյա, օր-ցք, ապ-րինի, -թևան, ան-րեն, նախ-րե, թիկն-թոց, վաղօրոք, արջա-րս, սև-րակ, շ-րորալ, եռ-րյա, ակնաջ-ղ:

Լրացնել  բաց թողնված տառերը` օ կամ ո:
Օդանավը թռչում է հն-րյա երկրի` Հայաստանի վրայով: Մի-րինակ հռնդյունից ձանձրացած` դիտում ենք բաց-թյա թանգարան համարվող յուր-րինակ լեռնաշխարհը: Վաղ-րդյան արեգակի ճառագայթները հ-ծ ամպերի միջով լուսավորել են դեղնազ-ծ արտերը, արծաթազ-ծ սառն-րակ գետակները: Փչում է մեղմ-րոր քամի, և մեղմ-րեն օր-րվում են ցորենի հուռթի ցանքատարածությունները: Որքան են սիրում  հայերն իրնեց բն-րրանը ինչպես են տն-րինում երկրի բախտը և ամեն ինչ անում հ-գուտ նրա բարգավաճման: Հ-գուդ մեջ  ուռճանում է հարգանքն այս կենսախինդ ժողովրդի նկատմամբ, և հ-դս է ցնդում այն մտավախությունը, թե իր հողին արմատներով կառչած և քնքշ-րեն կապված Հայկա զարմը երբևէ կարող է պարտվել; Եթե ան-ղոք դարերը ծնկի չբերեցին այս համառ ցեղին, էլ ի՞նչը  նրանց կարող է ընկճել: Ինքնաթիռն սկսում է վայրէջքը: Պարզ-րոշ գծագրվում են երկ-րյակ քույրեր Մասիսները, տար-րոշվում են նորա-ճ շենքերը, օրեց-ր ընդարձակվող Երևանը: Մեզ դիմավորում է նախ-րոք պատվիրված ավտոմեքենան, և մենք ուղևորվում ենք դեպի քաղաքի կենտրոնում գտնվող գիշեր-թիկ դպրոցի շենքը, որը պիտի դառնա մեր հնգ-րյա -թևանը:

Կետերի փոխարեն ավելացնել ը տառը այն բառերում, որոնց մեջ գրվում է:

Անակ.նկալ, դյուր.նկալ, առ.նչվել, երկ.նչել, խոչ.նդետ,ակ.նթարթ, դաս.նթաց, մթ.նկա, ան.նթեռնելի, խոյ.նթացք, չ.մբռնել,նախ.նտրել, սր.նթացք, խաղ.նկեր, ձեռ.նտու, .մպելիք, առ.նթեր, ակ.նդետ,դյուր.նթեռնելի,  չ.նկնել,  ան.մբռնելի, դր.մբոց, օր.նդմեջ, այլ.նտրանք,ճեպ.նթաց,  ան.նդունակ, ակն.բախ,  .նթանալ, զուգ.նթաց,  համ.նկնել,չ.նդդիմանալ,  երկ.նտրանք, կոր.նթարդ, համ.նթաց, գահ.նկեց, գիրկ.նդխառն զմ.ռսել, .նթերակա, ինքն.ստինքյան, չ.նկճվել, ամենա.նտիր, մթ.նշաղ,  ան.նդունելի, ան.նդմեջ, որոտ.նդոստ, ձկ.նկիթ,ամենա.նդունակ,հոտ.նկայս, ան.նդհատ, չ.նդունել, ընկ.րկել, .նչացք, մերթ.նդմերթ,  գույն.զգույն,գործ.նկեր,   դյուր.մբռնելի, հետ..զհետե, մեջ.նդմեջ, չ.մբոշխնել, վեր.նթաց, .նձուղտ, մակ.նթացություն, օր.ստօրե, արագ.նթաց, դաս.նկեր,ամենաընդունելի. լուս.նկա, վեր.նձուղվել:

Մայրենի 7 -8-րդ դասարան,  էջ 85, 222, 223, 224

 

 

 

 

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s